Giá đất nền khu vực Liên Chiểu Đà Nẵng 2017 – 2018

Những khách hàng mới quan tâm đến đất nền khu vực Liên Chiểu, Đà Nẵng có thể chưa biết rằng. Khu vực này trước khi sốt đất, giá trị chỉ rơi tầm 5-6 triệu/m2, giá gần như không thay đổi trong thời gian dài. Mặc dù có rất nhiều lợi thế và tiềm năng có thể tăng giá đất như khu vực đông dân cư, có nhiều khu công nghiệp lớn, có những dự án phát triển đô thị lớn như Golden Hills, Ecocharm...